Eriarvamused võivad aidata kallutatust vähendada

Virginia tehnikakõrgkooli ärikolledži uued uuringud näitavad, et on võimalik aktiveerida mõtteviis, mis paneb inimesi muutuma oma eelduste kahtluse alla.

Üks põhjus, miks eelarvamused on nii ohjeldamatu, tuleneb inimese vajadusest kognitiivse järjepidevuse järele, mis tähendab teabe töötlemist viisil, mis kinnitab etteantud veendumusi, ütles uuringu autor dr Ann-Sophie Chaxel.

"Tavaliselt arvame, et oleme otsuste langetamisel objektiivsed, kuid oleme väga subjektiivsed," ütleb Chaxel. "Inimesed moonutavad alateadlikult teavet, et kinnitada oma olemasolevaid veendumusi."

Chaxel uuris, kas ta suudaks kognitiivse järjepidevuse mõtlemisprotsessi häirides viia inimesi omaenda veendumusi uuesti läbi mõtlema.

Alustuseks palus ta ühel osalejate grupil kirjutada lühikesed esseed, selgitades, miks nad nõustuvad või ei nõustu kolme väitega, millega enamik inimesi ei nõustu, näiteks: "Mineviku tundmaõppimine pole meie jaoks praeguses elavate inimeste jaoks väärtus."

See aktiveeris nn vastuargumenteeriva mõtteviisi, mis aitab vähendada kallutatust. Kontrollgrupis osalejad kirjutasid esseed neutraalsetel teemadel, näiteks "Mis on teie idee täiuslikust puhkusest?"

Seejärel palus ta osalejatel valida kahe sülearvuti vahel kolme tooteomaduse kirjelduse põhjal -
disain, klaviatuur ja funktsioonid. Esimese atribuudi kirjeldus soosis selgelt ühte sülearvutit, et anda osalejatele selle eelhäälestus.

Pärast mõlema sülearvuti ülejäänud kahe atribuudi lugemist registreeris Chaxel, kuivõrd see esialgne eelistus mõjutas osalejate hinnangut järgmisele kahele toote atribuudile.

Tulemused näitasid, et inimesi, kes olid kirjutanud selle kohta, miks nad väidetega ei nõustunud, mõjutasid nende esialgsed eelistused valimisprotsessis palju vähem tõenäoline.

"Ajendates inimestel kolme seoseta avaldusega nõustuda, muutusid nad oma varasema eelistuse suhtes palju skeptilisemaks," ütleb Chaxel.

Ühes teises katses lugesid inimesed tootekirjeldusi uutest spordijookidest, mille teoreetiliselt toovad välja Coke ja Pepsi.

Seekord olid kirjeldused võrdselt soodsad, nii et osalejad valisid joogi lähtuvalt oma varasemast eelistusest ühele kaubamärgile.

Nagu varemgi, kirjutasid osalejad esseed, selgitades, miks nad kolme väitega või kolme neutraalse teemaga ei nõustu.

Seejärel tegid nad valiku kahe Coke'i ja Pepsi toote vahel. Jällegi, inimesi, kes olid kirjutanud esseed väidete ümberlükkamiseks, mõjutas vähem tõenäoline nende varasem eelistamine ühe kaubamärgi vastu.

Need leiud viitavad sellele, et eksponeerimisele kalduvus on üks viis, kuidas paljastada end erinevatest veendumustest kui meie enda.

"Me eelistame pigem olla inimeste seas, kes jagavad meie arvamust, kuid eriarvamused on väga tervislikud," ütles Chaxel. "Oma veendumuste jagamine vastandlike vaadetega inimestega on loomulik viis vastuargumenteeriva mõtteviisi loomiseks."

Uuring on veebis saadaval Internetis Tarbijapsühholoogia ajakiri.

Allikas: Tarbijapsühholoogia Selts / EurekAlert

!-- GDPR -->