LSD, psühhedeelika ja vaimse tervise probleemide vahel ei leitud seost

Äsja avaldatud uuringu kohaselt ei suurenda LSD ja teiste psühhedeelsete ravimite, näiteks võluseente või pejoti kasutamine inimese riski vaimse tervise probleemide tekkeks.

Norra Teaduse ja Tehnikaülikooli neuroteaduste osakonna teadlane Teri Krebs ja kliiniline psühholoog dr Pål-Ørjan Johansen analüüsisid enam kui 130 000 juhuslikult valitud inimese, sealhulgas 22 000 psühhedeelikat vähemalt korra kasutanud inimese andmeid.

Teadlased ei leidnud seost psühhedeelsete ravimite kasutamise ja paljude vaimse tervise probleemide vahel. Tegelikult leidsid nad psühhedeelsete ravimite kasutamise ja vaimse tervise probleemide vahel teatud seoseid.

Oma analüüsi jaoks tuginesid teadlased andmetele, mis koguti USA-s aastatel 2001-2004 riikliku uimastitarbimise ja terviseuuringu käigus. Uuringu käigus küsiti osalejatelt vaimse tervise ravi ja mitmesuguste vaimse tervise seisundite sümptomite kohta viimase aasta jooksul, sealhulgas üldist psühholoogilist stressi, ärevushäireid, meeleoluhäireid ja psühhoose.

Selle teabega relvastatud uurisid teadlased, kas psühhedeelsete ravimite kasutamise ja vaimse tervise probleemide vahel on seoseid. Nad ei leidnud ühtegi.

"Pärast teiste riskitegurite kohandamist ei seostatud LSD, psilotsübiini, meskaliini või peiooti kasutamist kogu elu jooksul ega LSD möödunud aasta kasutamist suurema vaimse tervise probleemide või vaimse tervise raviga," ütles Johansen.

Teadlased leidsid tegelikult, et psilotsübiini või meskaliini kogu elu ja LSD kasutamist viimase aasta jooksul seostati tõsise psühholoogilise stressi madalama määraga.

Teadlased märkisid, et LSD eluaegne kasutamine oli ka oluliselt seotud ambulatoorse vaimse tervise ravi ja psühhiaatrilise meditsiini väljakirjutamise määraga.

Uuringu ülesehitus muudab võimatuks täpselt kindlaks teha, miks teadlased selle leidsid.

"Me ei saa välistada võimalust, et psühhedeelikumide kasutamisel võib olla negatiivne mõju vaimse tervisele mõnele inimesele või rühmale, mida võib elanikkonna tasandil tasakaalustada positiivne mõju teiste vaimsele tervisele," ütlesid teadlased uuringus, mis oli avaldatud ajakirjas PLOS ONE.

"Hiljutised kliinilised uuringud pole samuti leidnud tõendeid psühhedeelikumide püsiva kahjuliku mõju kohta," jätkasid teadlased.

Tegelikult lisas Krebs: "Paljud inimesed teatavad psühhedeelikumide kasutamisest sügavalt sisukatest kogemustest ja püsivatest kasulikest mõjudest."

"Teised uuringud ei ole leidnud tõendeid tervise ega sotsiaalsete probleemide kohta inimeste seas, kes olid psühhedeelikume sadu kordi kasutanud seaduslikult kaitstud usulistel tseremooniatel," märkis Johansen.

Teadlaste sõnul erinevad psühhedeelikumid teistest meelelahutusravimitest. Nad märgivad, et ekspertide sõnul ei põhjusta psühhedeelikumid sõltuvust ega sundkasutust ning teadaolevalt ei kahjusta nad aju.

Teadlaste sõnul on psühhedeelikumide hindamisel oluline objektiivselt vaadata kõiki tõendeid ja vältida anekdootlike lugude kallutamist kas kahju või kasu osas.

"Kõigel on teatud negatiivse mõju potentsiaal, kuid psühhedeelilist kasutamist peetakse üldiselt üksikisikule ja ühiskonnale väga madalaks," sõnas Johansen. "Psühhedeelikumid võivad tekitada ajutisi ärevus- ja segadustundeid, kuid tõsiste vigastusteni viivad õnnetused on äärmiselt haruldased."

"Varased spekulatsioonid selle kohta, et psühhedeelikumid võivad põhjustada vaimse tervise probleeme, põhinesid vähestel juhtumite aruannetel ega võtnud arvesse ei psühhedeelikumide laialdast kasutamist ega ka vaimse tervise probleemide harva esinevat määra elanikkonnas," lisas Krebs.

"Viimase 50 aasta jooksul on kümned miljonid inimesed psühhedeelikat kasutanud ja pikaajaliste probleemide kohta pole lihtsalt palju tõendeid."

Allikas: Norra Teaduse ja Tehnikaülikool

!-- GDPR -->