Vaatamata eriväljaandele jäävad paljud lugemisraskustega lapsed ikka veel maha

Hoolimata eriharidusest jäävad paljud lugemis- ja õigekirjaraskustega lapsed kahe esimese kooliaasta jooksul endiselt samaealistest eakaaslastest maha, selgus ajakirjas avaldatud uuest Soome uuringust. Euroopa eripedagoogika ajakiri.

Lisaks jäid RSD-laste õigekirjaoskused, kes võitlesid muud tüüpi õpiraskustega, eakaaslastest kaugele maha ja see vahe kasvas jätkuvalt.

„See õigustab küsimust, kas eriõppes kasutatav sisu ja õpetamismeetodid vastavad laste vajadustele. Kas meil on piisavalt vilunud eripedagoogikaõpetajaid, kes on võimelised lugemis- ja õigekirjaraskustega lapsi aitama? " ütles eripedagoogika professor Leena Holopainen Ida-Soome ülikoolist.

Teadlaste sõnul on umbes 10–15 protsendil algklasside õpilastest arengu- ja lugemisraskused. Nad rõhutavad, et nende laste võimalikult kiire tuvastamine ja neile erihariduse kättesaadavaks tegemine on esmatähtis RSD-st kaugemale jõudmiseks ning muude õppimise ja õppimisega seotud teiseste raskuste ennetamiseks.

Soome haridussüsteemis saavad lapsed eriharidusteenuseid ilma ametliku diagnoosita. Selle asemel teevad vanemad, õpilane ja õpetaja otsuse koos.

Teadlaste sõnul said kaks kolmandikku vanuseastmest maha jäänud RSD-ga lastest esimese ja teise kooliaasta jooksul osalise tööajaga erihariduse.

"Kuid kolmandik lastest sai osalise tööajaga erihariduse ainult esimesel või teisel kooliaastal ning keskmine summa oli alla 30 tunni aastas," ütles Holopainen.

Tulemused näitavad ka seda, et kui RSD-ga lastel oli muid õpiraskusi, jäid nende oskused oluliselt vanuseastmele alla ja see vahe jätkus kahe esimese kooliaasta jooksul.

"Meie leiud on asjakohased nii õpetajahariduse kui ka spetsiaalsete ressursside osas, mida koolid lugemis- ja õigekirjaoskusele eraldavad," ütles Holopainen.

Holopainen lisas, et koolid peaksid otsima viise, kuidas korraldada oma lugemise ja õigekirja eriharidus nii, et see pakuks piisavat tuge kõigile seda vajavatele lastele ka pärast esimest õppeaastat.

Allikas: Ida-Soome ülikool

!-- GDPR -->